Bilder representanter Svenska Tecknare

Sofia Jerneck, förbundsdirektör Svenska Tecknare Foto: Adrian Ulander