Bilder representanter Svenska Tecknare

Sandra Nolgren verksamhetsledare. Foto: Jens Sethzman