Bilder representanter Svenska Tecknare

Josefine Engström ordförande och Sandra Nolgren verksamhetsledare. Foto: Jens Sethzman.