Svenska Tecknare


Nyhetsrum

Svenska Tecknare på Instagram

Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare.

Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet.

Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Janemar
Sofia Jerneck
Förbundsdirektör Svenska Tecknare
Sofia Jerneck