2022-09-15 08:00Pressmeddelande

Bokomslaget påverkar hälften av bokköparna

Foto: Jenny GustafssonFoto: Jenny Gustafsson

Hälften av bokköparna har någon gång valt bok enbart efter omslag, ändå namnges sällan de grafiska formgivarna och illustratörerna som står bakom dem när deras verk publiceras i media, i annonser, i digitala bokhandlar och på andra ställen. Den fackliga föreningen Svenska Tecknare vill nu öka värdet på det visuella arbetet. 

Enligt en undersökning från Novus spelar det stor roll hur en bok är formgiven när läsaren ska välja sin läsning/lyssning. Förutom att hälften av alla bokköpare tycker att omslaget spelar roll, svarade nära sex av tio att de någon gång valt en bok enbart för att de gillade omslaget. 

– Bokomslagen är viktiga för författaren, våra uppdragsgivare och inte minst för läsarna, men vi ser inte att värdet av det grafiska formgivare och illustratörer bidrar med till litteraturen värdesätts vare sig i pengar eller i synlighet, säger Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare. 

Förutom att locka till sig nya läsare och lyssnare, hjälper omslagen läsarna att snabbt känna igen sina favoritförfattare. Nästan hälften av de tillfrågade svarade att bokomslagen hjälper dem att identifiera en författare. 

Svenska Tecknare har tagit fram kampanjen ”Vem formgav” för att synliggöra formgivare och illustratörer. Genom att ställa frågan i sociala medier med hashtagen #vemformgav vill Svenska Tecknare uppmuntra till att kreatörerna ska uppmärksammas i större utsträckning. Värdet på verket höjs när det finns en namngiven upphovsperson bakom det. 

– Med kampanjen ”Vem formgav?” vill vi förändra de grafiska formgivarnas status och normen för hur deras namn hanteras i boksammanhang. Vi lever i en värld där det visuella värderas högt, det är dags att även de som skapar den visuella kommunikationen värderas lika högt, säger Josefine Engström. 

Novus har genomfört denna undersökning på uppdrag av Svenska Tecknare. Resultatet är baserat på 1 661 intervjuer mellan 24 februari och 7 mars 2022. 


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1 600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren

Relaterad media