2023-11-24 14:39Pressmeddelande

För första gången ska lovligheten av AI-träning prövas i europeisk domstol

Amanda Ghanbari Lundberg, förbundsjurist, och Josefine Engström ordförande i Svenska Tecknare. Foto: Jenny Gustafsson och Anneli Nygårds.Amanda Ghanbari Lundberg, förbundsjurist, och Josefine Engström ordförande i Svenska Tecknare. Foto: Jenny Gustafsson och Anneli Nygårds.

Att upphovsrättsskyddade verk kopieras för att användas som träningsdata för att utveckla generativ AI är något som för första gången ska prövas i ljuset av den nya upphovsrättsliga EU-lagstiftningen. “Ett principiellt viktigt och vägledande fall” säger Svenska Tecknares jurist Amanda Ghanbari Lundberg. 

Fotografen Robert Kneschke har stämt den tyska organisationen LAION för upphovsrättsintrång. LAION har tagit fram ett dataset som används för att träna AI-bildgeneratorer. Datasetet innehåller över fem miljarder bilder och används frikostigt av flera AI-aktörer, bland annat välkända Stability AI. Datasetet innehåller bland annat Kneschkes verk. 

– Generativ AI tränas på upphovsrättsskyddat material utan upphovspersonernas tillstånd. AI-företagen, liksom de som använder sig av verktygen, kommersialiserar dessutom på tekniken utan att de ekonomiska framgångarna når upphovspersonerna. Och det med risk för att konkurrera ut de vars verk tekniken bygger på, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

Till försvar hävdar LAION, liksom de flesta andra AI-aktörer, att de har rätt att använda bilderna som datasetet bygger på, i enlighet med de upphovsrättsliga undantagen för text- och datautvinning. Undantagen har genomförts i alla EU-medlemsstater och den tyska domstolen kommer sannolikt att behöva rådfråga EU-domstolen i målet. Därför kommer det tyska avgörandet bli vägledande även här i Sverige.  

– Svenska Tecknare har länge hävdat att undantagen för text- och datautvinning inte kan användas som frikort för att utveckla generativ AI, men nu kommer vi förhoppningsvis äntligen få frågan avgjord. För i slutändan är det upp till en domstol att avgöra, säger Svenska Tecknares förbundsjurist Amanda Ghanbari Lundberg.  

Fallen i USA mellan upphovspersoner och AI-aktörer har fått stor uppståndelse även här i Sverige. Men till skillnad från de amerikanska processerna har det tyska målet hittills svävat under radarn: 

– Det är märkligt att fallet inte fått någon större uppmärksamhet i vare sig Sverige, eller i övriga Europa, när det här rör sig om en principiellt viktig och avgörande fråga, säger Amanda Ghanbari Lundberg.

Svenska Tecknare är i kontakt med fotografens juridiska ombud och har utbytt ståndpunkter.

– Vi tycks vara väldigt överens om att det rör sig om ett intrång, fortsätter Amanda Ghanbari Lundberg. 

Det är i april 2024 som målet tas upp i den regionala domstolen i Hamburg. Hela Svenska Tecknares AI-hållning finns här. 


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar visuella kreatörer. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud
Josefine Engström
Ordförande
Josefine Engström
Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren