2023-09-25 04:00Pressmeddelande

Generativ AI kan vara olaglig - så bör lagen tolkas

Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Foto: Anneli Nygårds.Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Foto: Anneli Nygårds.

Utvecklingen inom generativ AI, det vill säga teknik som använder befintligt material för att skapa nytt material, beskrivs som en av vår tids största samhällsutmaningar. För visuella kreatörer har generativ AI inneburit att spelreglerna förändrats radikalt på kort tid. Som första kulturskaparorganisation i Sverige har Svenska Tecknare tagit fram en officiell hållning för hur generativ AI bör tolkas ur ett upphovsrättsligt perspektiv.

Generativa AI-verktyg, som Midjourney och ChatGPT, producerar nya alster utifrån upphovsrättsskyddat material skapat av redan utfört mänskligt arbete. Svenska Tecknare har undersökt hur den generativa AI-tekniken förhåller sig till nuvarande lagstiftning ur ett rättighetsperspektiv. En av våra viktigaste slutsatser är att den inskränkning som görs när upphovsskyddade verk används av generativ AI för att skapa nytt material, inte har stöd i lagen. Bara när nyttan för allmänheten väger tyngre än skadan för rättighetshavarna får upphovsrätten inskränkas, tillexempel när tekniken ska användas inom vård eller forskning.

– De som använder sig av upphovsrättsskyddat material för att utveckla generativ AI och skapa nytt material, har tolkat lagen fel och gör alltså intrång i upphovsrätten, säger Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare.

Mänskligt skapande en förutsättning
Svenska Tecknares officiella hållning gällande generativ AI ur ett rättighetsperspektiv tittar också närmare på hur upphovsrätten förhåller sig till det faktum att AI-verktygen inte är en människa. Upphovsrätten kräver en mänsklig skapare och originellt uttryck.

– Även om en människa instruerar AI-systemet genom att till exempel ge den instruktioner för det nya materialet som ska produceras, är skydd ofta uteslutet eftersom de kreativa valen görs av det autonoma och adaptiva AI-systemet. Om däremot ett generativt AI-system enbart används som ett verktyg av flera i en kreativ process och inte agerar självständig skapare, kan människan göra anspråk på upphovsrätt, säger Josefine Engström.

Utöver att människan är en förutsättning för att upphovsrätten ska gälla är det också viktigt för kulturen i sig och den mänskliga berättelsen. 

– Hela den mänskliga upplevelsen bygger på det kulturella skapandet. Grottmålningar, Mona Lisas leende och Minecraft är skapade med den teknik som fanns till hands just då. Den avgörande skillnaden är att den kreativa kontrollen låg i människors händer och inte byggde på masstöld av upphovsrättsskyddat material, säger Josefine Engström.

Förslag för hållbar framtid
Användandet av generativ AI påverkar hela den kulturella och kreativa branschen och innebär inte bara helt nya spelregler för visuella kreatörer. Svenska Tecknare ser därför att beslutsfattare bör agera för att säkerställa en framtid för det konst- och kulturutbud som Sverige stoltserar med. Svenska Tecknare har tagit fram en rad förslag för hur generativ AI och kulturen ska kunna samexistera på ett hållbart sätt. 

Svenska Tecknares förslag presenteras i en debattartikel idag på DN Debatt. 

Hela Svenska Tecknares officiella hållning kring generativ AI ur ett rättighetsperspektiv finns på vår webb: svenskatecknare.se


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar visuella kreatörer. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud