2023-06-13 04:00Pressmeddelande

Kolla!-dagen den 4 oktober – Prisutdelning och samtal om AI

Visuell identitet för Kolla! 2023. Studio Martin Frostner. Visuell identitet för Kolla! 2023. Studio Martin Frostner.

Onsdagen den 4 oktober bjuder Svenska Tecknare in till Kolla!-dagen på Färgfabriken i Stockholm. Det blir en eftermiddag med samtal om kreativitet och AI. Kvällen bjuder på mingel och en prisceremoni där årets mottagare i Kolla! tillkännages.

Kolla! är en jurybedömd tävling och en arena för inspiration inom fältet för grafisk design, illustration och rörlig bild. Kolla! utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus och tävlingen har arrangerats av den fackliga föreningen Svenska Tecknare sedan 2002. Kolla! är nu tillbaka med en prisceremoni och inspirationsdag för hela branschen, för första gången sedan pandemin.

Vinnare i Kolla! utses
2023 års Kolla! är en tävling i åtta kategorier som består av bland annat Hantverk, Samarbete, Kollektivet och Innovation. Närmare 600 bidrag har skickats in av kreatörerna själva till tävlingen. Bland bidragen har en jurygrupp, bestående av framstående kreatörer i branschen, valt ut 24 nominerade. Under prisceremonin kommer en vinnare att tillkännages i varje kategori. De nominerade i Kolla! kommer att presenteras efter sommaren, men redan nu bjuder Svenska Tecknare in till Kolla!-dagen där prisceremin kommer att äga rum. 

Seminarium om AI och kreativitet
Utöver prisutdelning består även Kolla!-dagen av inspirerande samtal. Och under samtalsdelen kommer det högaktuella ämnet artificiell intelligens (AI) att diskuteras. Svenska Tecknare har bjudit in internationella och svenska kreatörer som använder sig av AI i sitt skapande för att berätta mer om hur de arbetar. Bland annat medverkar den danska konstnären och kreativa programmeraren Andreas Refsgaard samt konstnären och lektorn på Konstfack Catherine Anyango Grünewald. Moderator för samtalen är journalisten Johanna Koljonen.

Samtal och inspiration
Onsdagen den 4 oktober klockan 13.30-17.00 på Färgfabriken i Stockholm. Vi bjuder på fika.

Prisutdelning och fest
Onsdagen den 4 oktober klockan 18.30-24.00 på Färgfabriken. Vi bjuder på dryck.

Meddela gärna om ni kommer!
Hanna Weiderud, kommunikatör
E-post: hanna@svenskatecknare.se

Kolla!-dagen arrangeras i samarbete med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form, och produceras av Fifti. Mer information om Kolla! finns på svenskatecknare.se. Välkommen att Kolla!Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar visuella kreatörer. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud