2022-12-22 07:30Pressmeddelande

Kulturskaparna avråder från att införa en kulturkanon

Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Foto: Anneli Nygårds. Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Foto: Anneli Nygårds.

Idag publicerar Svenska Tecknare, tillsammans med åtta andra organisationer, en avrådan mot att införa en kulturkanon. Ta del av hela texten nedan. 

Vi undertecknande intresseorganisationer, som gemensamt representerar en stor del av Sveriges konst- och kulturskapare, vill samstämmigt och bestämt avråda från genomförande av en svensk kulturkanon. 

Vi menar att intresse, engagemang och kunskap om konst och kultur främjas bättre genom långsiktiga satsningar på såväl samtida konst som kulturarv.

Kulturpolitikens främsta fokus bör vara att främja och lyfta fram nu yrkesverksamma kulturskapare, vars verk och prestationer kommer att utgöra vårt framtida kulturarv. Detta ser vi som särskilt viktigt i en tid då kulturlivet fortfarande återhämtar sig efter pandemin.

Vi anser att en kanon är ett mycket förenklat sätt att försöka ringa in kultur och att effekten snarare blir ett begränsande av bredd, mångfald och variation i kulturutbudet. Vi har sedan länge arbetat för en rik och mångfacetterad konst och kultur i samhället bestående av vitt skilda perspektiv och röster. 

När det gäller vårt kulturarv vill vi se politiska förslag som syftar till att förstå kulturarvet och vår kulturhistoria ur dess många komplexa vinklar, samt metoder för att tillgängliggöra kulturarvet för fler.

Till sist anser vi att det är skolans uppgift att hålla både kulturellt arv och konstnärlig samtid levande hos barn och unga. Eftersom skolan ska fungera kunskapsutjämnande bör läroplanen även fortsättningsvis sätta ramarna för vilken litteratur, film, konst, musik etc som ska finnas med i undervisningen. På så vis blir undervisningen relevant för sin plats och sin tid, och möter eleverna där de är.

Ulrika Hyllert, Journalistförbundet

Simon Norrthon, Fackförbundet Scen & Film

Grethe Rottböll, Författarförbundet

Josefine Engström, Svenska Tecknare

Paulina Holmgren, Svenska Fotografers Förbund

Alex Haridi, Dramatikerförbundet

Martin Jonsson Tibblin, Föreningen Svenska Tonsättare

Sara Edström, Konstnärernas Riksorganisation

Nasim Aghili, Svenska Scenkonstregissörer


Ämnen: Culture

Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren

Relaterad media