2018-12-10 10:45Pressmeddelande

Låga ersättningar och osäkra villkor inom bild- och formbranschen

Svenska Tecknares marknadsundersökning 2018: Låga ersättningar och osäkra villkor inom bild- och formbranschen

Sveriges illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknares inkomster har stått stilla de senaste tio åren i jämförelse med den ekonomiska utvecklingen i samhället i övrigt. I Svenska Tecknares marknadsundersökning uppger organisationens medlemmar att de tjänar runt 295 900 kronor före skatt om året på sitt professionella bildskapande.  

Intresseorganisationen Svenska Tecknare, som representerar cirka 1400 professionella yrkesutövare inom bild och form, har under våren 2018 genomfört en undersökning av medlemskårens marknadssituation. Resultatet som nu publiceras visar på hårda marknadsvillkor inom bild- och formbranschen.

Runt två tredjedelar av de 535 personer som svarat på enkäten upplever att deras ersättningsnivåer har stagnerat, eller till och med sjunkit, de senaste fem till tio åren. De flesta som deltagit i undersökningen har varit verksamma i branschen länge; runt 70 procent svarar att de har arbetat med sin profession i mer än 11 år.

– Undersökningen visar att det är några av Sveriges mest kvalificerade och seniora bild- och formskapare som inte får rimligt betalt. Det här påverkar det kreativa arbetet och går ut över hela kultursektorn, säger Svenska Tecknares förbundsdirektör Sofia Jerneck. 

Endast 34 procent av bildskaparna upplever att deras möjligheter att ta betalt för sitt arbete har förbättrats de senaste tio åren. Det kan jämföras med löneutvecklingen i resten av samhället, som enligt Statistiska centralbyrån, ökat med 25 procent sedan år 2008. Under samma period har även konsumentprisindex gått upp med tio procent. Medelnivån i årsomsättningen för svenska bildskapare uppskattas av dem själva till runt 295 900 kronor före skatt i marknadsundersökningen. Sammantaget ger det en inkomst som ligger markant lägre än riksgenomsnittet, som enligt SCB är runt 400 000 kronor om året för en förvärvsarbetare.

– Vi behöver en hållbar bild- och formmarknad som kreatörer kan leva på, inte bara knappt överleva, säger Svenska Tecknares förbundsdirektör Sofia Jerneck.

En avgörande faktor för villkoren i branschen är bristen på långsiktiga och trygga försörjningar. Av Svenska Tecknares 1400 medlemmar är hela 93 procent verksamma som egenföretagare, något som kan jämföras med befolkningen i stort där endast 10 procent driver egen firma. Tre fjärdedelar av bildskaparna svarar i marknadsundersökningen att de har korta anställningar med uppdrag som varar i någon dag eller högst några veckor.

– Som frilansare blir det svårare att få rimlig ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet, vilket skapar ännu mer otrygghet på marknaden. Vi behöver ett uppdaterat trygghetssystem i Sverige som inte missunnar de kreatörer som behöver frilansa, säger förbundsdirektör Sofia Jerneck. 

 
Ta del av hela Svenska Tecknares marknadsundersökning 2018 genom att gå vidare hit 

Presskontakt: Hanna Weiderud, kommunikatör
hanna@svenskatecknare.se


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation för professionella illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare och bildades 1955. Föreningens syfte är att utveckla och stärka medlemmarnas ekonomiska och juridiska intressen samt att förbättra villkoren för yrkesverksamma inom bild och form.