2021-09-13 04:00Pressmeddelande

Osäkra ersättningar och skepsis bland illustratörer och formgivare när böcker blir digitala

Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström, foto: Anneli Nygårds och utredaren Erik Wikberg, foto: Nicklas Gustafsson. Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström, foto: Anneli Nygårds och utredaren Erik Wikberg, foto: Nicklas Gustafsson.

De som formger eller illustrerar böcker upplever att de har lite kunskap om hur digitaliseringen av bokbranschen påverkar deras yrkesområde och möjligheter att ta betalt. Det framgår i en unik utredning som Svenska Tecknare låtit göra om hur bild och form påverkas av marknadens förändrade villkor.

Att pandemin skyndat på digitaliseringen inom bokbranschen och ökat försäljningen av ljud- och e-böcker är tidigare känt. Men intresseorganisationen Svenska Tecknare som representerar runt 1600 yrkesverksamma inom visuell kommunikation, kommer nu med en första kartläggning om hur illustratörer och formgivare påverkas av marknadens förflyttning.

– Det finns hittills lite kunskap om hur just bild och form påverkas av den genomgripande och pågående digitaliseringen. Den här rapporten syftar till att ge en första kartläggning, säger utredaren Erik Wikberg som presenterar rapporten Bildens värde i den digitala boken tillsammans med Svenska Tecknare på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. 

Redan nu kan Svenska Tecknare konstatera att medlemmarna ser skeptiskt på sina möjligheter att dra fördel av de digitala försäljningskanalerna, trots att de i flera fall inneburit ökade arbetsuppgifter. Ett skäl till tvivlet kan vara att ersättningsmodellerna för den digitala bokutgivningen bygger på ett annat system än för tryckta böcker. Ersättningen kan bestämmas utifrån antalet lyssningar eller konsumerad tid per bok, vilket gör stor skillnad för en barnboksillustratör vars verk ofta är korta.

– När försäljningen ökar digitalt borde rimligtvis också de som skapar innehållet få ökad ersättning. Det är tydligt att ersättningsmodellerna inte är anpassade för barnbilderböcker, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström som nu hoppas på en ökad dialog kring ersättningar med digitala bokutgivare.

Rapporten visar också att kunskapen om hur denna växande marknad påverkar bild- och formskapares förutsättningar är mycket låg. Den del av utredningen som bestått i en medlemsundersökning visar att det råder stor osäkerhet bland bild- och formskapare kring hur ersättningen påverkas när böcker bli digitala. Flera ger också uttryck för en oro kring hur digitaliseringen påverkar deras yrkesområde.

– I förlängningen innebär osäkerheten stora risker för alla i branschen och det är tydligt att vi behöver mer dialog mellan både uppdragsgivare och skapare. När en marknad genomgår sådana här stora förändringar behöver ny branschpraxis komma till, säger Josefine Engström.

Bildens värde i den digitala boken kommer att presenteras på Läsrörelsens scen på Bok & Biblioteksmässan den 23 september klockan 13.55. Utredningen består av en undersökning bland föreningens medlemmar som arbetar med bokutgivning samt av djupintervjuer med branschkunniga. Rapporten kommer även att diskuteras i ett öppet samtal den 23 september klockan 18 på Pustervik, Järntorgsgatan 12–14, Göteborg. Reserverade platser för press, mejla hanna@svenskatecknare.se.


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1650 medlemmar.