2020-02-18 14:30Pressmeddelande

Pressmeddelande: De 30 nominerade till årets Kolla!-utmärkelse

Byrå: IVY Agency, Foto: Nemo Hinders StocklassaByrå: IVY Agency, Foto: Nemo Hinders Stocklassa

De 30 nominerade till årets Kolla!-utmärkelse


Kolla! är en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser och har arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003. I år har Kolla! gjorts om enligt ett helt nytt koncept med förstärkt konstnärlig tyngd. Det är nu en kurerad utmärkelse där den uppsökande urvalsprocessen bestått av 40 insamlande branschkunniga personer runt om i landet. Nu presenteras de 30 nominerade arbeten och kreatörer som har chans att få årets Kolla!-utmärkelse.

Kolla! som projekt och utmärkelse involverar en stor mängd utövare och kännare inom bild- och formområdet. I årets omgjorda koncept vill Svenska Tecknare fördjupa samtalen kring de kärnfrågor som berör yrkesområdena som deras medlemmar verkar inom och lyfta visuell kommunikation, både genom analys, omvärldsbevakning och samhällsdebatt. 

Syftet med förändringarna har även varit att lägga större fokus på de värden som utövarna skapar, och samtidigt gå bort från det tidigare tävlingsmomentet. Istället för att tävla ska fokus i år ligga på att fördjupa samtalen om visuell kommunikation och lyfta området på ett nytt och bredare sätt. Stor vikt har lagts vid att visa vilka fantastiska saker som skapas av kreatörer runt om i Sverige och att bidra med att inspirera och formulera vikten och värdet av fritt skapande. 

En av årets stora förändringar har varit att allmänheten inte kunnat skicka in egna bidrag, istället har en extern grupp bestående av 40 välrenommerade insamlare fått i uppdrag att föreslå tre arbeten, kreatörer eller verk var. Insamlarna kommer från delar av hela landet och har varit verksamma olika länge inom branschen. De är illustratörer, grafiska formgivare, bildberättare, serietecknare, animatörer och speldesigners. 

De arbeten, kreatörer och verk som presenteras nu är de 30 nominerade som blivit utvalda utifrån de totalt initialt 120 arbeten som insamlarna sökt upp. Den 23 april kommer tio utav dessa få motta Kolla!-utmärkelsen under en ceremoni på Tändstickspalatset där Kolla!-dagen äger rum. Anmälan till denna dag öppnar idag, den 18 februari.

“Med det nya konceptet för Kolla! som vi på Svenska Tecknare tagit fram hoppas vi på att nå ut bredare och att belysa våra medlemmars värde. Syftet är att uppmärksamma både det kulturella och det ekonomiska värdet av de yrkesrollerna vi representerar. Det har varit viktigt för oss att våga utveckla Kolla! och vi tycker att det är väldigt spännande att testa nya grepp.“

Josefine Engström, Ordförande Svenska Tecknare


 

 

Ett urval av årets 30 nominerade arbeten, kreatörer och verk. Bilderna kan vara beskurna. Uppifrån från vänster: 1: Karin Cyrén – Maraton, bilderbok, Lilla Piratförlaget, 2019. 2: Min börda, animerad film av Niki Lindroth von Bahr, producent Kalle Wettre, Malade, musik av Hans Appelqvist, texter av Martin Luuk, röster av Klungan, stillbildsfoto av Jorun Burman Berg, 2017. 3: Martin Falck – Logotyp för danskompaniet Cullberg, del av ny visuell identitet, Cullberg, 2019. 4: Andreas Wannerstedt – Waves, personligt projekt, 2019. 5:Pelle Forshed – Under tiden, serieroman, Kartago Förlag, 2018. 6: onas Williamsson – Affischer, ingick i grafisk profil för koreografi- och performancescenen MDT, 2011–2019.

Årets 30 nominerade arbeten och kreatörer 
Under hösten har en urvalsgrupp om fyra externa experter från yrkesområdena illustration, bildberättande, grafisk from och animation valt ut tre arbeten per kategori. Se samtliga nominerade här.

Om Kolla!
Kolla! är en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser och har arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003. Kolla! är en unik arena i Sverige för samtida grafisk design, illustration, serier, rörlig bild och interaktiv design, och utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus. Kolla! har under årens lopp varierat i utförande. Under flera år har det varit en jurybedömd tävling där oberoende jurygrupper bedömt inskickade bidrag utifrån bestämda kriterier. I år har Kolla! gjorts om enligt ett helt nytt koncept med förstärkt konstnärlig tyngd. Det är nu en kurerad utmärkelse där den uppsökande urvalsprocessen är av stor vikt. Läs mer om Kolla! här. 

Om Svenska Tecknare
Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. De arbetar aktivt med att stärka och utveckla yrkesrollen för sina 1400 medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Läs mer om Svenska Tecknare här.

Mer information
För mer information, intervjuer och pressbilder - vänligen kontakta:
Maja Hjort, maja@bohmbohmroom.com, 073 - 768 73 11

 

 

 


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar