2023-09-06 04:05Pressmeddelande

Samtal om AI och kreativitet på Kolla!-dagen

AI-genererat verk av Chris Hoffman. AI-genererat verk av Chris Hoffman.

Hur kan AI användas för att främja kreativiteten och det egna skapandet? Det är en av många frågor om artificiell intelligens och kreativitet, som seminariet på Kolla!-dagen den 4 oktober på Färgfabriken i Stockholm, kommer att ta upp.

På kort tid har AI ritat om landskapet för den visuella kreativa branschen. Utvecklingen inom AI beskrivs som en av vår tids stora utmaningar. Under Kolla!-dagen, som hålls i Svenska Tecknares regi, arrangeras ett seminarium på temat AI och kreativitet.

– AI är ett ämne som verkligen engagerar just nu, men utvecklingen är kanske särskilt relevant för de som arbetar med visuellt skapande. Det känns väldigt spännande att få samtala med kreatörer och prata om, och se, deras AI-generade verk, säger medieanalytikern Johanna Koljonen som är Kolla!-dagens moderator. 

Kolla på kreatörers AI-arbete
På seminariet deltar internationella och svenska kreatörer som integrerat AI i sitt kreativa skapande. Möt bland annat Steph Maj Swanson, konstnär och skapare till berättelsen om den AI-generade kvinnan Loab, samt bildskaparen Chris Hoffman, som genom arbete för stora multinationella företag tänjt på gränserna för bildberättande med hjälp av AI.

– AI upplevs både som positivt och negativt bland våra medlemmar. Det finns stora utmaningar med AI inom visuell kommunikation särskilt i förhållande till upphovsrätten. Med den här dagen vill vi lyfta det som är inspirerande och kreativt med AI, säger Sandra Nolgren, verksamhetsledare på Svenska Tecknare.

Om Kolla!
Kolla! är en jurybedömd tävling inom illustration, form och rörlig bild, som arrangeras av den fackliga föreningen Svenska Tecknare sedan 2002. Fokus för Kolla! är att lyfta kreatörerna och deras skapande. Utöver att vara en tävling med prisutdelning, vill Kolla! verka som en arena för branschen där skapare möts och samtalar, vilket seminariedelen särskilt är till för. 

– Kolla! handlar om att just kolla på det kreatörerna gör och lyfta aktuella frågor för branschen. Vi ser fram emot en dag för att göra det tillsammans, säger Sandra Nolgren

För en pressplats på Kolla!-dagens seminarium eller till tävlingens prisutdelning, mejla kommunikation@svenskatecknare.se
Ta del av hela programmet för Kolla!-dagen: https://kolla.se/2023/2023/08/18/kolla-dagen-samtal-och-inspiration-om-ai-och-kreativitet/

Välkomna att Kolla! 


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar visuella kreatörer. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud