2023-09-27 07:30Pressmeddelande

Stor variation och bredd bland de nominerade i Kolla!

Bild på Sepidar Hosseini.Sepidar Hosseini, juryordförande Kolla! 2023. Foto: Jenny Gustafsson.

Från de drygt 600 bidrag som skickats in till Kolla! — Sveriges främsta tävling för visuella kreatörer – har tre vardera valts ut i de åtta tävlingskategorierna. De nominerade visar upp den stora bredd som finns inom det visuella kreativa fältet idag. Här ryms alltifrån game art till illustration.

– Jag tror och hoppas att de arbeten vi lyfter fram i nomineringarna uppvisar konceptuell och visuell bredd samtidigt som de alla har gemensamt att de håller en hög idé- och hantverksmässig nivå, säger Sepidar Hosseini som är Kolla!-juryns ordförande och har lett arbetet med att ta fram de nominerade bidragen.

Etablerade jämte studenter
Bland nomineringarna återfinns alltifrån enskilda illustrationer till hela bilderböcker, bokformgivning, typsnitts- och förpackningsdesign samt animation, kampanjer och rumsliga gestaltningar. Kolla!-nomineringarna har stor bredd också bland kreatörerna: Här finns etablerade konstnärer som Siri Carlén och Björn Atldax, nominerade i kategorin Kollektivet respektive Samarbete, jämte nyblivna kreatörer i kategorin Studentarbete. 

 – Med kategorierna som Kolla! har blir fokus mer på vad bidragen gör och mindre på vilket fack de tillhör. Projekt av vitt skilda slag kan vara nominerade sida vid sida och uppfylla kategorins kriterier på helt olika vis, säger Sepidar Hosseini.

Lekfullt möte
Precis som varit tävlingens ursprungssyfte – att kolla på kreatörerna och låta deras arbete ta plats – är det vad som Sepidar Hosseini ser fram emot med Kolla! -dagen den 4 oktober, där också en vinnare i varje kategori ska utses.

– Kolla! är ett lekfullt sätt för branschen att mötas på. I bästa fall kan en nominering eller vinst generera nya möjligheter både för kreatören men också för branschen i stort, säger Sepidar Hosseini.

Om Kolla!
Kolla! är en jurybedömd tävling och en arena för inspiration inom fältet för grafisk design, illustration och rörlig bild. Kolla! utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus och tävlingen har arrangerats av den fackliga föreningen Svenska Tecknare sedan 2002. Kolla! är nu tillbaka med en prisceremoni och inspirationsdag för hela branschen, för första gången sedan pandemin.

För en pressplats på Kolla!-dagens seminarium eller till tävlingens prisutdelning, mejla hanna@svenskatecknare.se

Ta del av hela programmet för Kolla!-dagen.
Här finnns alla nominerade bidrag. 

Välkommen att Kolla!Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar visuella kreatörer. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud