2022-07-11 08:32Pressmeddelande

Svenska konstnärer och kulturskapare i upprop för klimatet

Illustration: Kalle JohanssonIllustration: Kalle Johansson

Svenska konstnärer och kulturskapare i upprop för klimatet:

Klimatkrisen måste prioriteras som valfråga

Idag publicerar Svenska Tecknare ett upprop för klimatet undertecknat av drygt 300 svenska konstnärer och kulturskapare med uppmaningen till Sveriges politiker att ta klimatfrågan på största allvar inför höstens val. 

”Konst och kultur både speglar och ifrågasätter samtiden och omvärlden. Det ingår i konst och kulturskapares uppgift att berätta om det vi ser och upplever. Nu ser vi hur världen närmar sig den kris som forskarna anser vara förödande och nästintill oåterkallelig. Detta trots att både kunskap och lösningar finns sedan länge. Som konst- och kulturskapare kan vi inte blunda” står det i uppropet.

Bland undertecknarna finns:

Bigert & Bergström, konstnärer

Inger Edelfeldt, författare

Ernst Billgren, konstnär

Kent Wisti, bildkonstnär, satiriker och präst

Jonna Bornemark, författare, filosof och professor

Stina Wirsén, illustratör, författare och konstnär

Magnus Bard, illustratör

Emma Adbåge, författare och illustratör

Lisen Adbåge, bilderbokskonstnär

Här kan texten läsas i sin helhet: https://www.svenskatecknare.se/blog/2022/07/11/svenska-konstnarer-och-kulturskapare-i-upprop-for-klimatet/

Illustrationer: Kalle Johansson


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig organisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren