2024-06-24 07:56Pressmeddelande

Svenska Tecknare emot sammanslagning av kulturmyndigheter

Sandra Nolgren, verksamhetsledare och Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Sandra Nolgren, verksamhetsledare och Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare.

Svenska Tecknare har svarat på regeringens remiss om förslaget att slå samman Statens kulturråd och Konstnärsnämnden. Svenska Tecknare, har som medlemsorganisation i KLYS, tidigare yttrat sig mot en sammanslagning av myndigheterna och hoppas att beslutsfattarna lyssnar och hörsammar de synpunkter som kollektivet av de kreativa och kulturella skaparorganisationerna nu kraftfullt för fram.

Svenska Tecknare befarar att en sammanslagning av de två myndigheterna inom kulturområdet kommer ge negativ effekt på kulturlivet i Sverige. Konstnärsnämnden och Kulturrådet är uppskattade av kulturskapare och kreativa utövare i Sverige. Myndigheterna arbetar med att stärka det svenska kulturlivet, men på olika sätt och det vill Svenska Tecknare att de ska få fortsätta göra.

I föreningens remissvar lyfter vi fram Sveriges författarfond synpunkter kring riskerna vid en sammanslagning för Konstnärsnämndens uppdrag – i och med att det är den mindre myndigheten som kommer att tas upp av Statens kulturråd. Fokus på den enskilda kulturutövaren kan komma att drabbas negativt vid en sammanslagning i och med att vissa målsättningar kommer att vinna företräde för andra. Konstnärsnämndens särskilda uppdrag i att bevara att se till att den svenska konstnärspolitiken följs och att enskilda konstnärer får utvecklas fritt är grundläggande för en välfungerande och stabil demokrati.

– Svenska Tecknare anser att de två myndigheterna med sina olika inriktningar behövs för ett starkt kulturliv i Sverige och är en viktig förutsättning för att Sverige ska uppnå de kulturpolitiska målen, främja mångfald inom kulturområdet och verka för konstnärlig frihet. De behövs även för att säkerställa en tillväxt av nya kulturutövare och för att stärka de kreativa branscherna. I slutändan kan en sammanslagning – och de risker som det medför vid förlorat perspektiv på konstnärlig frihet – ses som ett demokratihot. säger Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare.

Ett av huvudargumenten för en sammanslagning av myndigheterna är ekonomiska. Svenska Tecknare har gemensamt med KLYS uttalat sig skeptiskt kring hur stora de ekonomiska vinsterna i slutändan kan bli.

– Som facklig förening och representanter för yrkesverksamma, talar vi ofta om en hållbar ekonomisk marknad för våra medlemmar. Eventuella kortsiktiga ekonomiska effektiviseringar bör ställas mot möjliga förluster i kompetens, kvalitet eller perspektiv. Även dessa är viktiga värden som alstrar ekonomisk vinning på sikt och bidrar till ett starkt och självständigt kulturliv, säger Sandra Nolgren verksamhetsledare på Svenska Tecknare.

I regeringens nya strategi för de kreativa och kulturella branscherna (KKB) i Sverige slår regeringen fast att man vill stärka kulturlivet och höja statusen för yrkesverksamma inom kreativa branscher genom att skapa bättre förutsättningar för att kunna bedriva företag och verksamhet inom området.

– Om regeringen menar allvar med att uppfylla sina mål i KKB-strategin är en sammanslagning av de två myndigheterna något som till synes går emot löftet av att skapa långsiktiga lösningar för att stärka enskilda kulturskapare. Svenska Tecknare undrar vilka eventuella besparingar man gör vid en sammanslagning när man samtidigt har en strategi för att stärka kulturområdet, vilket också kräver sina resurser, säger Sandra Nolgren, verksamhetsledare i Svenska Tecknare.

Läs hela remissvaret på vår hemsida. 


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar visuella kreatörer. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.