2021-02-08 07:45Pressmeddelande

Svenska Tecknare erbjuder avgiftsfritt medlemskap hela 2021

Foto: Jens SethzmanOrdförande Josefine Engström och verksamhetsledare Sandra Nolgren, Svenska Tecknare. Foto: Jens Sethzman

Svenska Tecknare erbjuder avgiftsfritt medlemskap hela 2021

 

Enligt Svenska Tecknares medlemsundersökning har 59% av utövarna inom bild och form förlorat uppdrag på grund av coronapandemin. För att stärka branschen och mildra de ekonomiska konsekvenserna för utövarna har Svenska Tecknare beslutat att slopa avgiften för medlemskap under hela 2021.

 

– Svenska Tecknares övergripande mål är att stärka och utveckla yrkesrollen för grafiska formgivare, illustratörer, animatörer och serietecknare. I den situation världen befinner sig i nu känns det viktigt att vi som organisation gör allt vi kan för att stärka branschen och enskilda utövare genom att bjuda på medlemsavgiften 2021, säger Sandra Nolgren verksamhetsledare på Svenska Tecknare och fortsätter:
– Det är extra angeläget då flera av de åtgärdspaket för kulturen och företagen som kommit från regeringen missar våra medlemmar som till stor del består av enskilda näringsidkare. 

Under året har Svenska Tecknare även inrättat en krisfond ur vilken medlemmar kunnat söka stipendium, utökat den ekonomiska rådgivningen för att ge stöd och råd kring Regeringens olika stödåtgärder, tillhandahållit en corona-lathund med viktig information för dig som yrkesverksam samt tidigarelagt stipendieutdelningen ur Kopieringsfonden.

 

– Med ett vaccin inom räckhåll växer optimismen i samhället och vi på Svenska Tecknare blickar framåt och ser fram emot att fortsätta fokusera på vår kärnfråga: att stärka branschen och utveckla yrkesrollen för alla som är verksamma inom fältet, ju fler vi är desto starkare blir vi i det arbetet, säger Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare.

 

Medlemskap i Svenska Tecknare innebär: 

 • Juridisk rådgivning och arvodesrådgivning vid förhandlingar och avtal 
 •  Yrkesrelaterade utbildningar inom skapande och företagande 
 • Evenemang, workshops och samtal 
 • Tillgång till avtals- och offertmallar 
 • Möjlighet till juridisk och ekonomisk hjälp genom Konflikt- och rättshjälpsfonden 
 • Tidskriften Tecknaren i fyra nummer per år 
 • Nätverksgrupper för påverkan 
 • Programvarusupport 
 • Möjlighet till vistelsestipendium i Kavalla och Paris 
 • Tillgång till inkassotjänst 
 • Rabatt på medlemskap i Illustratörcentrum 
 • Möjlighet till förmånlig försäkring 
 • En organisation i ryggen vid förhandlingar 

 


Om Svenska Tecknare

Om Svenska Tecknare Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar och representerar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Svenska Tecknare arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för bildskapare – på medlemsnivå och för alla verksamma inom fältet. Vår vision är en värld där illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare har hög status och bra ersättning, där såväl yrkeskompetens som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras. Svenska Tecknare har runt 1300 medlemmar. Vår främsta uppgift är att som facklig förening tillvarata våra medlemmars yrkesintressen i juridisk, ekonomiskt och ideellt hänseende. Det är genom våra medlemmar vi får kraft att påverka marknadsvillkoren och kulturpolitiken för vårt fält. www.svenskatecknare.se


Kontaktpersoner

Jenny Gustafsson
Kommunikatör
Jenny Gustafsson