2020-10-30 08:29Pressmeddelande

Svenska Tecknare & Fotografers Förbund svarar på a-kasseutredningen

Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare (foto: Eva Edsjö). Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund (foto: Robert Blombäck).Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare (foto: Eva Edsjö). Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund (foto: Robert Blombäck).

Tillåt kundkontakter vid vilande företag!

Idag skickar Svenska Tecknare (ST) och Svenska Fotografers Förbund (SFF) in sitt gemensamma yttrande på förslag till ny arbetslöshetsförsäkring. – En företagare måste kunna ha aktiva kundkontakter och marknadsföra sitt företag även när det är vilande, betonar SFF och ST i sitt svar till arbetsmarknadsdepartementet.

– Utredningen tar vissa steg i rätt riktning men för företagare och enskilda näringsidkare är förslaget tyvärr ej tillräckligt träffsäkert, säger Josefine Engström, ordförande, Svenska Tecknare och Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund.

Utredningen Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) föreslår ett helt nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen och syftar till att nå fler på arbetsmarknaden som idag inte kan kvalificera sig till a-kassa. Men när det gäller företagare är förslagen alltså inte alls tillräckliga.

– I vårt yttrande betonar vi särskilt att regelverket kring vilandeförklaring av företag måste ändras, säger Åsa Anesäter (SFF) och Svenska Tecknares Josefine Engström fortsätter – För en hållbar utveckling och en modern arbetsmarknad måste en företagare få ha aktiva kundkontakter och marknadsföra sitt företag även när det är vilande.

Förutom att genom vår samarbetsorganisation KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) lämna svar på a-kasseutredningen lämnar nu Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund in ett eget svar. Detta för att ytterligare tydliggöra delar som är helt avgörande för våra yrkesgrupper som till avgörande del består av enskilda näringsidkare.

Sammanfattningsvis vill Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund i yttrande över SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen föreslå följande:

  • Att regelverket kring a-kassan utformas på ett sätt att du som egenföretagare kan vilandeförklara ditt företag när en kris uppstår trots eventuell vilandeförklaring tidigare.
  • Att regelverket kring vilandeförklaring tillåter marknadsföring och kundkontakter i syfte att återuppta verksamheten.

Ta del av SFFs och STs yttrande i sin helhet här.

SFF och ST står även bakom yttrandet från KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Ta del av KLYS yttrande i sin helhet här.

 


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar

Kontaktpersoner

Jenny Gustafsson
Kommunikatör
Jenny Gustafsson
Josefine Engström
Ordförande
Josefine Engström