2021-11-15 05:00Pressmeddelande

Svenska Tecknare lyfter grafisk form med kampanjen #vemformgav

Grafisk form: Martin Frostner. Grafisk form: Martin Frostner.

Det är en självklarhet att fotografer, konstnärer och musiker namnges men de grafiska formgivarna är nästan alltid anonyma. Trots att den är ett viktigt inslag i den visuella kulturen har grafisk form inte en lika framskjuten roll som andra kreativa discipliner. Svenska Tecknare vill ändra på det med initiativet #vemformgav.

I november 2021 lanserar den fackliga föreningen Svenska Tecknare – som representerar grafiska formgivare, illustratörer, animatörer och serietecknare – kampanjen #vemformgav. Initiativet är en uppmaning till föreningens medlemmar, allmänheten, uppdragsgivare och medier att börja uppmärksamma de grafiska formgivarna genom att namnge dem i likhet med hur fotografer, författare och musiker namnges.

– Jag är helt övertygad om att många är intresserade av att veta vem som formgett. Jag tror även att det finns ett stort värde för uppdragsgivare att öppet stoltsera med att de anlitar professionella grafiska formgivare för sin hemsida, logga eller omslag, säger Nille Svensson, grafisk formgivare och styrelseledamot i Svenska Tecknare.

Handlar om att bryta en vana
Utöver det ideella värdet i att namnge formgivaren finns det andra skäl till att lyfta upphovspersonerna. Att den grafiska formgivaren systematiskt inte namnges kan bidra till uppfattningen att form och design inte har samma värde eller betydelse som andra kreativa discipliner.

– Genom att koppla verket till upphovspersonen kan vi lyfta grafisk forms värde. Sen kan man även se det rent kommersiellt: det blir enklare för uppdragsgivare att hitta formgivare när de vet vilka som skapat olika verk, säger Nille Svensson.

Uppdragsgivare uppmanas att bidra 
Svenska Tecknare uppmanar sina medlemmar och följare i sociala medier att ställa frågan: Vem formgav och att använda #vemformgav varje gång en formgivare inte är namngiven. Förhoppningen är att frågan ska ge ringar på vattnet och en effekt på sikt.  

– Under senhösten kommer Svenska Tecknare även att kontakta förlag, tidningar, museer med flera för att försöka få dem att namnge alla visuella kreatörer i samband med publiceringar för att ändra normen för namngivning, säger verksamhetsledare Sandra Nolgren.


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1700 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud
Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren

Relaterad media