2022-10-03 08:52Pressmeddelande

Svenska Tecknare startar kursverksamhet för visuella kreatörer

Den Eindhovenbaserade duon Daniera ter Haar och Christoph Brach ger kursen "färg och material". Foto: Blickfanger.Den Eindhovenbaserade duon Daniera ter Haar och Christoph Brach ger kursen "färg och material". Foto: Blickfanger.

I september öppnade Svenska Tecknare anmälan till ett nytt kursutbud speciellt framtaget för yrkesverksamma visuella kreatörer. 

– Det kursutbud som finns på den kommersiella marknaden är oftast praktiskt orienterat och fokuserat på nya tekniska färdigheter. Vi såg ett behov av en annan typ av kurser och utbildningar som svarar mot behovet av att utveckla sig i sin yrkesroll och söka nya kreativa utmaningar, säger Sandra Nolgren, verksamhetsledare för Svenska Tecknare.

Kursverksamheten är uppdelad i två delar: 

Yrkeslivet med längre program och kortare kurser för den som vill utveckla nya färdigheter inom kommunikation, ledarskap, företagande eller ta nästa steg i karriären.

Labbet som är en experimentell yta för att prova på kreativt arbete som vanligtvis kanske inte ryms inom uppdrag och anställning, under ledning av andra erfarna yrkesutövare.

– Det kan vara svårt att hitta kurser som på samma gång är specifika för våra yrkesgrupper, utgår från erfarenhet och förkunskap, och är kreativt utmanande på samma gång. Med Svenska Tecknares kursutbud hoppas vi fylla en lucka i det utbud kurser och utbildningar som finns, säger Samira Bouabana, kursansvarig.

Kurserna ges till självkostnadspris vilket gör att prisnivån är väsentligt lägre än på den kommersiella marknaden. Priserna varierar från 2 500 kr för kortare kurser till 9 900 kr (exklusive moms) för längre program. Kurserna och programmen är öppna för alla och bokas på svenskatecknare.se. Medlemmar i Svenska Tecknare har 50 % rabatt på kursavgifterna. 

Ta del av kursutbudet här: 

https://kurser.svenskatecknare.se


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1500 medlemmar.


Kontaktpersoner

Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren