2024-04-10 12:09Pressmeddelande

Svenska Tecknare välkomnar nationella strategin för kulturella- och kreativa branscher

Svenska Tecknares ordförande Josefine EngströmSvenska Tecknares ordförande Josefine Engström. Foto: Anneli Nygårds.

Svenska Tecknare är positiva till den nya nationella strategin för kreativa och kulturella branscher som regeringen presenterade igår, 9 april. ”Att regeringen höjer statusen på kulturen genom att framhålla branschen som en basnäring i Sverige är något som vi välkomnar”, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.

I kulturminister Parisa Liljestrands presentation av den nya strategin för företag i kulturella och kreativa näringar betonas vikten av att betrakta branscherna inom till exempel form och design, bildkonst och litteratur, som en viktig basindustri i Sverige. Kulturen och de som skapar den bidrar till innovation, tillväxt och sysselsättning.

– Det är positivt att regeringen tydligt benämner de kreativa branscherna i Sverige som en viktig basnäring. Kulturen skapar jobb, samtidigt som den genererar andra viktiga värden i samhället som inte alltid går att mäta. Vi välkomnar att regeringen i och med strategin höjer statusen på de som arbetar med kultur och inom kreativ sektor, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström.  

Strategin för kulturella och kreativa branscher ska gälla fram till 2033 och innehåller flera prioriterade områden som gynnar företag inom de kreativa branscherna. Bland de prioriterade områdena nämns en satsning på ökad kunskap om upphovsrätt.

– En stark upphovsrätt är en förutsättning för ett välfungerande ekonomiskt kulturellt kretslopp. Tyvärr ser vi tydliga tendenser på en försvagning av upphovsrätten – inte minst i samband med det ökade användandet av generativ AI. För att säkerställa en stark tillväxt av nya kulturella skapare behöver AI-verktygen regleras eftersom de använder sig av upphovspersoners material för att skapa nytt innehåll, säger Josefine Engström.

Svenska Tecknare ser fram emot de möten som regeringen uttalat bjuder in till i samband med presentationen av strategin.

– Vi välkomnar en långsiktig plan för hur de kreativa och kulturella sektorerna ska stärkas i Sverige genom att skapa bättre förutsättningar för att kunna bedriva företag inom kultur och kreativ sektor, fortsätter Josefine Engström. 


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar visuella kreatörer. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud
Josefine Engström
Ordförande
Josefine Engström