2019-05-21 20:10Pressmeddelande

Svenska Tecknares nya ordförande: Josefine Engström

Josefine Engström, valdes till ny ordförande i Svenska Tecknare på årsmötet den 10 maj 2019
Josefine Engström, valdes till ny ordförande i Svenska Tecknare på årsmötet den 10 maj 2019

Årsmötet röstade fredagen den 10 maj fram illustratören och konstfackslektorn Josefine Engström som ny ordförande för Svenska Tecknare.

– Det är väldigt roligt och hedrande att få förtroendet som ordförande för Svenska Tecknare. Det ska bli spännande att bidra till det viktiga arbete föreningen gör för sina medlemmar och för yrkeskåren i stort, att vara en del av arbetet med stärkta yrkesvillkor för frilansande bildskapare, säger Josefine Engström.

Josefine Engström är illustratör och lektor i illustration på Konstfack och har tidigare grundat och drivit illustratörsagenturen NU Agency. Josefine var fram till Svenska Tecknares årsmöte ordförande i Illustratörcentrum. Hon efterträder Tyra von Zweigbergk som har suttit med i styrelsen sedan 2010 och på ordförandeposten 2016 och 2018.

– Josefine kommer att bli utmärkt som ordförande i ST. Hon har både bred och djup kunskap om de yrkesgrupper vi representerar. Ur ett konstnärligt perspektiv, efter många år som lektor och uppskattad lärare, men också i frågor kring mötet med uppdragsgivare och villkor i branschen i stort. Jag önskar henne och den nya styrelsen lycka till!, säger Tyra von Zweigbergk.

Resterade ledamöter som valdes in var: Stina Löfgren (illustratör och designer), Jakob Wegelius (illustratör och författare), Marcus–Gunnar Pettersson (illustratör och bilderboksskapare) och Nille Svensson(grafisk designer och förläggare).

Övriga ledamöter i styrelsen som valdes om var Lars FuhreFelicia FortesJoanna Hellgren och Carl–Anders Skoglund.


Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar