Serieskaparen Mats Källblad mottagare av Prisa!

Svenska Tecknares nya stipendium Prisa! går i år till serieskaparen Mats Källblad. Stipendiet är en meritutmärkelse till en utövare som är över 40 år gammal och som främjat Svenska Tecknares områden under en längre tid.