Konsten att leva på det vi gör

Konsten att leva på det vi gör – Handbok för yrkesverksamma visuella kreatörer. Utgiven av Svenska Tecknare, mars 2023. Grafisk form och illustration: Karolina Eriksson och Ola Jeppsson/OK Studio. Rättigheter och skyldigheter, förhandlingar, offerter och fakturor. För kreatörer som arbetar på frilansbasis krävs färdigheter utöver det kreativa skapandet. För att stärka visuella kreatörer i sin vardag har Svenska Tecknare tagit fram handboken: Konsten att leva på det vi gör.