2021-09-23 07:00Pressmeddelande

Digitala böcker inte anpassade för bildformatet

Saga Bergebo har gjort illustrationer till rapporten Bildens värde i den digitala boken.Saga Bergebo har gjort illustrationer till rapporten Bildens värde i den digitala boken.

Illustratörer och formgivare som arbetar med bokutgivning upplever att det digitala formatet inte är tillräckligt anpassat för bildmediet och för grafisk form. Det visar en ny utredning från Svenska Tecknare som presenteras idag.

Digitaliseringens positiva och negativa effekter har debatterats flitigt på kultursidor de senaste åren. En yrkesgrupp som dock inte har uppmärksammats mycket i den pågående debatten är illustratörer och formgivare. Rapporten Bildens värde i den digitala boken – som presenteras idag på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg syftar till att ge en första kartläggning på hur bild och form påverkas av marknadens förflyttning.

– När fysiska böcker blir ljudböcker försvinner det mesta av bild och grafisk form. Tyvärr har deras röster också försvunnit i debatten. Formgivare och illustratörer är yrkesgrupper som förtjänar ett större erkännande vad gäller försäljningen av böcker, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Saknas tekniska förutsättningar
En av de slutsatser som kan utläsas av rapporten är att det finns en upplevd risk att det digitala formatet inte fullt ut tar tillvara bildens möjligheter. Det finns stora kvalitetsskillnader i hur grafisk formgivning och illustrationer ser ut i olika digitala format, på olika enheter och i olika skärmar.

– Det främsta skälet till kvalitetsskillnaderna är att de tekniska förutsättningarna för de digitala böckerna ännu är i startgroparna. Både hårdvaru- och bokbranschen bör se över sina möjligheter att påverka utvecklingen så att de digitala böckerna ger en så bra läsupplevelse som möjligt, säger Erik Wikberg.

Bildens värde tas inte tillvara
Rapporten, som bygger både på enkätundersökningar bland Svenska Tecknares medlemmar och av djupintervjuer med branschkunniga, visar att det finns en upplevd risk att digitala böcker inte är tillräckligt anpassade för bildformatet och grafisk formgivning. Illustratörer och formgivare som kommer till tals i rapporten uppger att de har problem med att bilder beskurits eller fått ändrade proportioner i digitala utgåva jämfört med den tryckta upplagan.

Barns första möte med litteraturen
– I förlängningen innebär det att bildens värde inte tas tillvara. Bilder i böcker spelar roll. Bilden är ofta ett barns första möte med litteratur och är viktiga för ett barn som ska utveckla sin läsförmåga från bilderbok till kapitelböcker och sist romaner, säger Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström, som vill se en bredare diskussion om hur bilden påverkas av marknadens förflyttning till digitalt format.

Ur ett demokratiskt perspektiv är frågan om bildens värde i den digitala boken avgörande anser Svenska Tecknare. 

– En rik visuell kultur är en förutsättning för den bildlitterära kulturens utveckling – ett fält där Sverige har en stark tradition som är värd att slå vakt om, fortsätter Josefine Engström.

Rapporten finns tillgänglig på svenskatecknare.seOm Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud
Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren