2023-03-09 05:10Pressmeddelande

Svenska Tecknare ger ut praktisk handbok för visuella kreatörer

Konsten att leva på det vi gör – Handbok för yrkesverksamma visuella kreatörer (omslag).
Utgiven av Svenska Tecknare, mars 2023. 
Grafisk form och illustration: Karolina Eriksson och Ola Jeppsson/OK Studio. Konsten att leva på det vi gör – Handbok för yrkesverksamma visuella kreatörer (omslag). Utgiven av Svenska Tecknare, mars 2023. Grafisk form och illustration: Karolina Eriksson och Ola Jeppsson/OK Studio.

Rättigheter och skyldigheter, förhandlingar, offerter och fakturor. För kreatörer som arbetar på frilansbasis krävs färdigheter utöver det kreativa skapandet. För att stärka visuella kreatörer i sin vardag har Svenska Tecknare tagit fram handboken: Konsten att leva på det vi gör.

Konsten att leva på det vi gör ­är en handbok med information tänkt att stärka yrkesutövare inom Svenska Tecknares fält. Handboken berör situationer som visuella kreatörer kan möta i sin frilanstillvaro och tips på hur de situationerna ska hanteras. Genom guidning och rätt information är tanken att yrkesutövare lättare ska agera på ett sätt som ger hållbarhet för den enskilde och i branschen, och bidra till att respekten för yrkeskåren bibehålls. 

– Förhoppningen är att illustratörer, grafiska formgivare och andra inom vårt fält ska använda handboken lite som ett uppslagsverk. Vad gäller om upphovsrätt eller hur ska jag tänka kring arvodet? I publikationen kan de få hjälp på vägen så att det blir enklare att leva på sitt kreativa yrke, säger Nille Svensson, vice ordförande i Svenska Tecknare och grafisk formgivare.

Handboken kom till efter att Svenska Tecknare uppfattat ett behov från medlemmarna om ökad ekonomisk och juridisk kunskap. 

– Genom att utbilda våra egna medlemmar kan vi också bidra till att öka kännedomen i branschen om till exempel nyttjanderätt – som vi ibland upplever att det finns ganska låg kunskap om, säger Nille Svensson.

Konsten att leva på det vi gör är framtagen av bland annat Svenska Tecknares jurister och arvodesrådgivare. Den skickas ut till alla medlemmar i föreningen och finns även tillgänglig för nedladdning på Svenska Tecknares webb.

– Vi vill att handboken sprids, refereras till och används av såväl medlemmar som icke-medlemmar. Allt för att höja professionaliteten i branschen och skapa stabila förutsättningar för ett hållbart yrkesliv där fler kan bidra till en rikare visuell kultur i Sverige, säger Nille Svensson. Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud
Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren