2021-04-26 04:00Pressmeddelande

Utredning kartlägger hur bild- och form påverkas av digitala böcker

Erik Wikberg. Foto: Nicklas Gustafsson.Erik Wikberg. Foto: Nicklas Gustafsson.

PRESSMEDDELANDE Vad händer med bildens värde och hur påverkas grafiska formgivare och illustratörer ekonomiskt av att konsumtionen av böcker blir allt mer digital? Det vill intresseorganisationen Svenska Tecknare ta reda på i en utredning ledd av Erik Wikberg, forskare och expert inom bokbranschens ekonomiska frågor.


– Det är en spännande möjlighet att få titta närmare på hur just bild- och form påverkas av det nya digitala klimatet. Uppdraget är en naturlig förlängning av det arbete som jag gjort tidigare, säger Erik Wikberg ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och sakkunnig hos Kulturrådet.

Utredningen som har arbetstiteln Bildens värde i den digitala boken kommer att titta närmare på hur bild och form, och i synnerhet bilderböcker för barn och unga, påverkas av marknadens förflyttning från analogt till digitalt format. Utredningens syfte är också att kartlägga hur bild- och formskapare påverkas ekonomiskt av det nya digitala landskapet med till exempel abonnemangstjänsternas ersättningsmodeller.

– På senare tid har vi fått allt fler frågor om ersättningar för digitala böcker. Det är tydligt att det behövs mer kunskap inom det här området för att grafiska formgivare och illustratörer ska kunna möta marknadens nya förutsättningar och för att vi som förening ska kunna och stötta våra medlemmar, säger Svenska Tecknares verksamhetsledare Sandra Nolgren som beställt utredningen.

Statistik över det gångna året pekar i riktning mot en kraftig formatförskjutning från tryckta till digitala barn- och ungdomsböcker, vilket aktualiserar frågor om bildskapares roller och villkor. Den kommande utredningen ska genom försäljningssiffror, medlemsundersökningar och intervjuer med berörda inom branschen ta reda på hur bildens värde påverkas av de nya förutsättningarna. Utredningen väntas bli klar till hösten och kommer att presenteras i samband med Bokmässan 2021.

– I förlängningen är det en demokratifråga: vad händer med bilderböckerna i de digitala plattformarna och hur påverkar det framförallt barn och ungas läsande? Det handlar också om förutsättningarna för den framtida visuella kulturen i Sverige, säger Sandra Nolgren.Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1500 medlemmar.

Kontaktpersoner

Hanna Weiderud
Presskontakt
Hanna Weiderud